początek strony początek strony
Piotrków Trybunalski
Strona główna / O projekcie / Zakres

O projekcie

BsQ1YTBogFSlTy3rashI84M248T5uigx5gVk5E5P9N4

KkTYYO2NsnToJ7GlL7ZtQzSV44pXOE9mIJOPRckrmeQ

avzQlnvjN_i5ai1Gcp1wdENDEy2ssgAflYxXhJQoLjQ

zolW_l1EfKVbiTcv-XvUgnb3cqpNF_9OvxutSnemiBU

WX14HBdrJE9_Gm8g48CRGrVSDj9iGQg6UXUd3AI-pow

z9k5Fn4_64f_BXYzAEU08hK8DW8VFWmxy39o2MJFrd0

guvlnLTHHLIiy4PzzD0SayEpwjOcEDg1C1UG0LR5QhE

9k6jkFKRBbYqTIbMae-FFYnCxuc9kc3oG_EtOZM54A4

4MwCiJOMhkE0JBEXnEzNlpHCQ0HECQVOsbiFVF9x5pU

9Msc72yk54Uqv9ZN0KfHmjZe61c4gNADyP8QP7GVf0I

Kontrakty I-V

W ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostało zaplanowanych pięć kontraktów na roboty budowlane:

  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków
  2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Szczekanica"
  3. Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
  4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej
  5. Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych


 

drukuj zapisz jako pdf odwiedziny: 932
zgłoś błąd
Infrastruktura i Środowsiko Piotrków Trybunalski UE - Europejski Fundusz Społeczny

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Mapa witryny Projektowanie stron: IntraCOM.pl