początek strony początek strony
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
http://www.oczyszczalnia.piotrkow.pl/o_projekcie/test1.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Zakres

Kontrakty I-V

W ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostało zaplanowanych pięć kontraktów na roboty budowlane:

  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków
  2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Szczekanica"
  3. Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
  4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej
  5. Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych