początek strony początek strony
Piotrków Trybunalski
Strona główna / O projekcie / Zakres / Kontrakt I - Modernizacja oczyszczalni ścieków

O projekcie

MeI54YrbpvbpUu2YSwIMFAcavmuV9T_PIhi8UmCOdZXiDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

C0E1idoxLL4GaIUeQ-V-irwxgkIwGSGU7vWMAx0RNMziDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

qhXN-kzoR1bzbrg6VcsmgmiGh9aXV2LnZddiKyGtYkviDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

N4gZkrvfcvfuC2Vpe-idRgtW_Qq05GXzoZySTU6NfZviDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

gSPRjk_x4VX-L0uwsTRBiYWmwm_ENY3JeVUlABAQAkbiDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

5CjRWhyDzIkhOs7N_cTPhHGX7MXNT9JZtBsYwYQ4rSziDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

7R8QpI3_JXdGNMpOcgZ7n8u7rVUoiuQhoOEWItmu2f_iDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

UBdSv8l5fI1kkNAmZeh41cEeqy-sW02mbxGhYR_knS3iDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

s3NxLyF9rNpmKT6OEkQlXYaHwa2Qhsj5CddJFSRPVCviDlnEjdLx5XaxTnDIpvNrLkINAOafkVNp4wklegrRvg

oahMfo4vuHZ6R61qF28GzpeEOvJooozHF_pN4KmvtUKlxKa8ePb-jNO_R1jRD7NatPZi7QjJSTsS8lMF1kBTMw

Kontrakt I - Modernizacja oczyszczalni ścieków

KONTRAKT I

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Stan realizacji: zakończono
Inżynier Kontraktu: konsorcjum firm: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański &  Haładaj  Sp.j. i Tebodin SAP – Projekt Sp. z o. o.
Projektant: konsorcjum firm CDM Sp. z o.o. i BIPROWOD Sp. z o.o.
Wykonawca: konsorcjum firm  HYDROBUDOWA S.A. i Molewski Sp. z o.o.
Czas realizacji: 04.10.2012r. – 30.07.2014r.
Wartość umowy brutto: 116 576 666,66 zł
Zakres:

Przebudowa części ściekowej: 
Budowa nowych obiektów:

 1. Piaskownik (ob.2B)
 2. Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)
 3. Osadniki wstępne (ob. 5A,B)
 4. Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)
 5. Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych (ob. 8)
 6. Stacja dmuchaw (ob. 12)
 7. Stacja dozowania PIX (ob. 14)
 8. Biofiltr przy budynku krat (ob. 15)
 9. Komory rozdzielcze
 10.  Lokalne przepompownie sieciowe, przyobiektowe
 11.  Sieci międzyobiektowe

Modernizację istniejących obiektów:

 1. Budynek krat (ob. 1)
 2. Piaskownik (ob. 2A)
 3. Pompownia ścieków i osadów (ob. 4)
 4. Osadniki wtórne (ob. 7A,B)
 5. Pompownia wysokich ciśnień (ob. 9)
 6. Istniejące osadniki wstępne – adaptacja na retencję I0 (ob. 10 A,B)
 7. Istniejące reaktory biologiczne – adaptacja na retencję II0 (ob. 11 A,B)

Przebudowa części osadowej:
Budowę nowych obiektów:

 1. Stacja zagęszczania osadu nadmiernego (ob. 16)
 2. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (ob.18A, 18B)
 3. Zbiornik osadów zmieszanych (ob. 19)
 4. Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego (ob. 20)
 5. Biofiltr ( ob. 21)
 6. Zbiornik osadu przefermentowanego (ob. 24)
 7. Stacja odwadniania i higienizacji osadu (ob. 25)
 8. Osadnik pokoagulacyjny (ob. 26)
 9. Pompownia odcieków z odwadniania (ob. 27)
 10. Pompownia osadu pokoagulacyjnego(ob. 28)
 11. Magazyn osadu odwodnionego (ob. 29)
 12. Komora rozdzielcza biogazu (ob.33)
 13. Studnia kondensatu (ob. 35)

Modernizacja istniejących obiektów:

 1. Komora fermentacyjna WKF (ob. 22 A, 22 B)
 2. Budynek operacyjny WKF (ob.23)
 3. Kotłownia ( ob. 30)
 4. Zbiornik biogazu (ob. 31)
 5. Odsiarczalnia (ob. 32)
 6. Pochodnia biogazu (ob. 34)
 7. Magazyn polielektrolitu (ob.17)
 8. Otwarte Baseny Fermentacyjne (do likwidacji)
 9. Poletka osadowe (do likwidacji)

drukuj zapisz jako pdf odwiedziny: 2377
zgłoś błąd
Infrastruktura i Środowsiko Piotrków Trybunalski UE - Europejski Fundusz Społeczny

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Mapa witryny Projektowanie stron: IntraCOM.pl