początek strony początek strony
Piotrków Trybunalski
Strona główna / Promocja

Promocja

amNF_hhGU2ajhHh8dqywXaOn2zdDm2Bjols76-pVvYI

Cr3Qls1XbjWO1TSmRc3YCZRA4-AyNMBThHzvKg7C3jc

6412UkNpW8J1BeYDrQqIJ7PWkvxcvyx-zgNO2_DjttI

UDYinS_x_O7hT5WjOgQ_fjVksZzbhSpbvHsG6evc1tQ

Zna_9dDVMrJ9dEQ6O8x-F_3CII9MC7fX_TRKTxWIeY8

vhfgWDy12OTTw6G1ykSqxEmRZ-sbUToE9H6uT5T0RPs

7O2KrF0WpJgIvc3l5tk44MQ75_ovUslqWUjcNFbTymk

onkIgSC1Uu6ihLy_SpldnzFCjMDQ97GF4_yh_tFc4is

BPXo1ulGvXCa1WUPLGHdvW6dB04mp5hSNAcpGKWGYkE

ACrlBScbzN8Z2fwRkjNG12XknKfMriiS4WEueHIboK0

Promocja

Cel ogólny

Spełnienie wymagań określonych przepisami prawa wspólnotowego (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006) oraz krajowego (Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz Plany komunikacji poszczególnych programów).

drukuj zapisz jako pdf odwiedziny: 2202
zgłoś błąd
Infrastruktura i Środowsiko Piotrków Trybunalski UE - Europejski Fundusz Społeczny

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Mapa witryny Projektowanie stron: IntraCOM.pl