początek strony początek strony
Piotrków Trybunalski
Strona główna / O projekcie / Finansowanie

O projekcie

5MHojpO12ftgYoFc_Jvt6Ig3O6tZfabZblxQAXPT2-o

QTmtqOIN7zZmLEsJNqsf6eMXR2qxXK9hh62y6dZugiw

ZClmf1gkYwnjPod6EsEoD7WEljKOkIpLDIGCLeGy9_M

7FwCA56TFHxk0mitI6EaxdwYyFJCsfFwAkYiAy7MMXo

Pwd8R4X1PhKiIU60XQM_ilT8itvvYFHUxrzxe6_SvUI

qa9sMuC0tfT1wk7rnXi2x1Ir3b5dLpTnkZmOrcK1kKo

FxQHfXmrqZ0Wi-FA5xGQ-EH__24-9klfiCq8lpWDLO4

w6xvkRKqxwxD-ei_XcyYcnVrw-0rksLyuSxmGW49OkA

oFSeXNL4sYJfsb_cg3tlEHWmbMLP5rxyi1NseNJF7D0

1a87Gw93bA-03DPsHuI0WNXnD0-81jZinNK3RJnr9cE

Finansowanie

 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” to projekt ujęty w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, stanowiący integralną część Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Cele, realizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski Projektu są zgodne z celami wyznaczonymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – I oś priorytetowa – działanie 1.1.
Program ten jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji KPOŚK.

To największa w historii i niezbędna inwestycja Piotrkowa Trybunalskiego dla poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.
                                                                                                  
BEZ FINANSOWEGO WSPARCIA UNII EUROPEJSKIEJ REALIZACJA INWESTYCJI W TAKIEJ SKALI NIE BYŁABY MOŻLIWA DO UDźWIGNIĘCIA PRZEZ BUDŻET MIASTA.

Udział współfinansowania ze środków wspólnotowych wyniósł 76,54 % w stosunku do wartości netto projektu.      


tabela

drukuj zapisz jako pdf odwiedziny: 801
zgłoś błąd
Infrastruktura i Środowsiko Piotrków Trybunalski UE - Europejski Fundusz Społeczny

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Mapa witryny Projektowanie stron: IntraCOM.pl