początek strony początek strony
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
http://www.oczyszczalnia.piotrkow.pl/o_projekcie/Modernizacja_oczyszczalni_sciekow.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontrakt I - Modernizacja oczyszczalni ścieków

KONTRAKT I

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Stan realizacji: zakończono
Inżynier Kontraktu: konsorcjum firm: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański &  Haładaj  Sp.j. i Tebodin SAP – Projekt Sp. z o. o.
Projektant: konsorcjum firm CDM Sp. z o.o. i BIPROWOD Sp. z o.o.
Wykonawca: konsorcjum firm  HYDROBUDOWA S.A. i Molewski Sp. z o.o.
Czas realizacji: 04.10.2012r. – 30.07.2014r.
Wartość umowy brutto: 116 576 666,66 zł
Zakres:

Przebudowa części ściekowej: 
Budowa nowych obiektów:

 1. Piaskownik (ob.2B)
 2. Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)
 3. Osadniki wstępne (ob. 5A,B)
 4. Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)
 5. Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych (ob. 8)
 6. Stacja dmuchaw (ob. 12)
 7. Stacja dozowania PIX (ob. 14)
 8. Biofiltr przy budynku krat (ob. 15)
 9. Komory rozdzielcze
 10.  Lokalne przepompownie sieciowe, przyobiektowe
 11.  Sieci międzyobiektowe

Modernizację istniejących obiektów:

 1. Budynek krat (ob. 1)
 2. Piaskownik (ob. 2A)
 3. Pompownia ścieków i osadów (ob. 4)
 4. Osadniki wtórne (ob. 7A,B)
 5. Pompownia wysokich ciśnień (ob. 9)
 6. Istniejące osadniki wstępne – adaptacja na retencję I0 (ob. 10 A,B)
 7. Istniejące reaktory biologiczne – adaptacja na retencję II0 (ob. 11 A,B)

Przebudowa części osadowej:
Budowę nowych obiektów:

 1. Stacja zagęszczania osadu nadmiernego (ob. 16)
 2. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (ob.18A, 18B)
 3. Zbiornik osadów zmieszanych (ob. 19)
 4. Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego (ob. 20)
 5. Biofiltr ( ob. 21)
 6. Zbiornik osadu przefermentowanego (ob. 24)
 7. Stacja odwadniania i higienizacji osadu (ob. 25)
 8. Osadnik pokoagulacyjny (ob. 26)
 9. Pompownia odcieków z odwadniania (ob. 27)
 10. Pompownia osadu pokoagulacyjnego(ob. 28)
 11. Magazyn osadu odwodnionego (ob. 29)
 12. Komora rozdzielcza biogazu (ob.33)
 13. Studnia kondensatu (ob. 35)

Modernizacja istniejących obiektów:

 1. Komora fermentacyjna WKF (ob. 22 A, 22 B)
 2. Budynek operacyjny WKF (ob.23)
 3. Kotłownia ( ob. 30)
 4. Zbiornik biogazu (ob. 31)
 5. Odsiarczalnia (ob. 32)
 6. Pochodnia biogazu (ob. 34)
 7. Magazyn polielektrolitu (ob.17)
 8. Otwarte Baseny Fermentacyjne (do likwidacji)
 9. Poletka osadowe (do likwidacji)