początek strony początek strony
Piotrków Trybunalski
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

mnqSkRvXORN9jLEPoAD5VcCy6EZGCHi-jkGXQ77SN6E

6etWAypMTEzrJqE0DBwXBibw4hBw84UmRI1_A5LuN9E

aCl1Uhyv7E7tEHmFDQzB77XnmYYDKgd3uBQhQR0TqEE

-lfX97EfmBtCXcoJdNm2nafmpoe9Opt4hnwJHh9UkS4

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały planowane efekty

02gru
2016
Aktualności

31 grudnia 2015 r. projekt  „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni został zrealizowany rzeczowo i finansowo, zgodnie z  Umową o dofinansowanie zawartą dnia 02.11.2009 r.
nr POIS.01.01.00-00-003/07-00.

Wydatki na realizację rzeczową zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
od 01.01.2007 roku do 31.12.2015 roku. Płatność końcowa dopełniająca środki odpowiadające
18 sierpnia 2016 r. na konto Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęła płatność końcowa. Miasto otrzymało łącznie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały planowane efekty (wskaźniki rezultatu):
- z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej korzysta dodatkowo ponad 1500 osób
- zmodernizowana oczyszczalnia usuwa niebezpieczne substancje i pierwiastki
z dopływających do niej ścieków – m.in. fosfor i azot – do poziomu, który nie zagraża środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi
19 sierpnia 2016 r. rozpoczął się 5-letni okres trwałości projektu, który będzie trwał
do końca 2021 roku.

Wartość zadań zrealizowanych w ramach projektu:

wszystkie
drukuj zapisz jako pdf odwiedziny: 35288
zgłoś błąd
Infrastruktura i Środowsiko Piotrków Trybunalski UE - Europejski Fundusz Społeczny

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Mapa witryny Projektowanie stron: IntraCOM.pl