początek strony początek strony
Piotrków Trybunalski
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

mnqSkRvXORN9jLEPoAD5VcCy6EZGCHi-jkGXQ77SN6E

6etWAypMTEzrJqE0DBwXBibw4hBw84UmRI1_A5LuN9E

aCl1Uhyv7E7tEHmFDQzB77XnmYYDKgd3uBQhQR0TqEE

-lfX97EfmBtCXcoJdNm2nafmpoe9Opt4hnwJHh9UkS4

Jeszcze możesz uzyskać dotację!

25sie
2015
Aktualności
 

 


Zalety przyłączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji można mnożyć. Tylko do 31 sierpnia został przedłużony termin składania wniosków o uzyskanie bezzwrotnej dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza.


 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” to realizowany od 2009 roku projekt, w ramach którego m.in. wybudowano 22 kilometry kanalizacji sanitarnej. Celem inwestycji było umożliwienie piotrkowianom podłączenie się do miejskiej sieci, gdyż niesie to za sobą szereg korzyści:
■    OSZCZĘDNOŚCI – które sięgają około 100 zł miesięcznie przy zużyciu 7 metrów sześciennych wody;
■    KOMFORT – brak obowiązków i ograniczeń związanych z obsługą asenizacyjną;
■    EKOLOGIĘ – czyste gleby i wody powierzchniowe oraz likwidacja nieprzyjemnych zapachów.


Każdy ma możliwość pozyskania pieniędzy na przyłączenie się do kanalizacji.


Aby to jeszcze bardziej ułatwić uruchomiliśmy specjalny program dopłat do budowy przyłączy. Zakłada on, że mieszkańcy poniosą do 50% kosztów budowy przyłącza, tj. materiału i robocizny. Wysokość takiego dofinansowania sięgnąć może nawet 3 tys. zł. Pozostałą część kosztów budowy oraz koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i inwentaryzacji powykonawczej weźmie  w pełnej wysokości na siebie Miasto.
Program dopłat skierowany jest do wszystkich piotrkowian.


Wystarczą tylko cztery kroki:
1.    do 31 sierpnia 2015 roku należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta
2.    podpisać umowę o dotację celową (w terminie wskazanym przez pracowników Urzędu Miasta)
3.    wpłacić wkład własny (na podstawie faktur otrzymanych Urzędu Miasta)
4.    do końca 2015 roku podpisać umowę ze spółką Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja na odbiór ścieków (po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej z Urzędu Miasta).


Należy podkreślić, że prawo nakłada obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Właściciel nieruchomości, który będzie uchylał się od tego obowiązku może narazić się na konsekwencje, z nałożeniem kary grzywny lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu włącznie.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta (ul. Szkolna 28) od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30-15:30
w Jednostce Realizującej Projekt pod numerami telefonów:
 tel. +48 44 732 76 95      
tel. +48 44 732 18 09
oraz w Referacie Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska pod numerami telefonów:
tel. +48 44 732 18 30
tel. +48 44 732 18 24          

wszystkie
drukuj zapisz jako pdf odwiedziny: 35374
zgłoś błąd
Infrastruktura i Środowsiko Piotrków Trybunalski UE - Europejski Fundusz Społeczny

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Mapa witryny Projektowanie stron: IntraCOM.pl