początek strony początek strony
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
http://www.oczyszczalnia.piotrkow.pl/strefa_mieszkanca/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Strefa mieszkańca

Przyłącz się do Piotrkowskich bo miejska kanalizacja się opłaca!

Miasto Piotrków Trybunalski przygotowało dla mieszkańców miasta specjalną ofertę uzyskania bezzwrotnej dotacji na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
Oferta jest ważna tylko do 31 sierpnia 2015 r.

Koszty wykonania dokumentacji projektowej, powykonawczej i nadzoru inwestorskiego sfinansuje w 100 % Miasto, natomiast środki na pokrycie kosztów materiałów i robocizny pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 50% nie więcej niż 3 000 zł.

Dotowane będą tylko te przyłącza, które zostaną wybudowane przez wykonawców wyłonionych w przetargu przeprowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski.

Zgodnie z decyzją wnioskodawców budowa może być zrealizowana na podstawie dokumantacji projektowej zleconej Miasto (opcja nr 1) lub dostarczonej przez mieszkańców (opcja nr 2)

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty, dzięki której oprócz uzyskania dotacji - jedyna taka szansa w 2015 roku, będą mieli Państwo okazję przekonać się, że ... miejska kanalizacja się opłaca!

 

 

Pobierz ulotkę: