początek strony początek strony
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
http://www.oczyszczalnia.piotrkow.pl/kontakt/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) to struktura powołana w związku z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Funduszu Spójności.

JRP odpowiedzialna jest za przygotowanie, organizację i monitorowanie projektu pod względem technicznym, finansowym i prawno - organizacyjnym.

Skład Jednostki Realizującej Projekt Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

POLECAMY:


Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Realizacji Projektu (MAO) -
Adam Karzewnik
tel. (+48 44) 732 76 94


Kierownik JRP -                                                
Ewa Tymińska
tel./fax: (+48 44) 732 76 96


Inspektor ds. technicznych JRP -                    
Monika Szawłowska                             
tel./fax:(+48 44) 732 76 95


Inspektor ds. technicznych JRP -
Elżbieta Mościńska
                                
tel./fax: (+48 44) 732 76 95


Inspektor ds. finansowo - rozliczeniowych -   
Bogdan Szulc                                            
tel.: (+48 44) 732 76 97


Inspektor ds. organizacyjnych i promocji -   
Aneta Dybała
tel.: (+48 44) 732 18 09


e-mail: jrp@piotrkow.pl


www.piotrkow.pl